Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Dzisiaj jest: 12 grudnia 2018

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Swoją wielkomiejską karierę zawdzięcza Łódź przemysłowi włókienniczemu. Jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu niewielu dziesięcioleci miasto nasze przeobraziło się z mało znaczącej osady, w industrialną metropolię. Budowali ją w sensie dosłownym i w przenośni Niemcy, Żydzi, Polacy, Rosjanie a także przedstawiciele innych nacji. Ludzi tych dzieliło wiele, ale mimo różnic potrafili się porozumieć i razem pracować, pozostawiając w efekcie specyficzny, jakże różniący się od innych miast krajobraz kulturowy. Pamięć o nich przetrwała w ich dziełach.

Zabytki architektury, nieprzemijające pomniki kultury materialnej i duchowej tworzą niepowtarzalny charakter Miasta, zbudowanego na styku 4 kultur. Dziś czytelnym śladem obecności w Łodzi społeczności wieloetnicznej i zróżnicowanej religijnie są: pałace, wille, obiekty sakralne, fabryki, osiedla mieszkaniowe, gmachy użyteczności publicznej oraz jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic z drugiej połowy XIX wieku. Wszystkie te budowle są swoistymi symbolami wielonarodowej oraz wielowyznaniowej Łodzi, a przede wszystkim czynią ją miastem wyjątkowym, o unikalnym nie tylko w skali Polski ale nawet w skali Europy, krajobrazie architektonicznym.

Mając na celu opiekę, zachowanie i przekazanie przyszłym pokoleniom tych materialnych świadectw dziedzictwa Łodzi, Prezydent Miasta prowadzi gminną ewidencje zabytków. Jest to spis obiektów i ich zespołów, stanowiących świadectwa minionych epok, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną przez nie wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Gminna ewidencja zabytków w postaci kart adresowych poszczególnych obiektów znajduje się w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Obecnie figuruje w niej 1454 obiektów ale liczba ta ulega zmianom, gdyż gminna ewidencja sukcesywnie jest aktualizowana. Wpisywane są do niej nowe obiekty, lub wykreślane te, które niestety znikają z krajobrazu miasta.